Dynasty tietopalvelu Haku RSS Vihdin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://vihti02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://vihti02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020 klo 17:00 - 20:58 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
139 Vihdin strateginen yleiskaava / Muutetun yleiskaavan hyväksymisvaihe
140 Lausunto, Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineisto
141 Lausunto, Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava
142 Lausunto Hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista
143   Kiinteistörekisterin pitovastuun ottaminen Vihdin kunnalle 2021 alkaen
144 Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
145   Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Lapset SIB 2 -hankkeen avulla / saapuneen tarjouksen hyväksyminen
146 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta
147 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 / Vastine arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin
148 Vihdin kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 ja verorahoituksen talousarviomuutokset
149   Vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutos
150 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaus talouteen ja toimintaan 1.1. - 30.6.2020
151 Lausuntopyyntö Vihdin talouden tasapainotusohjelmaehdotusluonnoksesta (VIHTA)
152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämäärärahapyyntö jäsenkunnille / vuoden 2020 talousarvioon tehtävät muutokset
153 Selvitys 30.6.2020 mennessä tehdyistä kunnan toimintaa koskevista kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä
154 Selvitys 30.6.2020 mennessä tehdyistä valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä
155 Vihdin kunnan maksujen yleisten perusteiden päivittäminen
156 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasosuunnitelmasta vuosille 2021-2024
157 Turun Tunnin Juna Oy -hankeyhtiön osakkeiden merkitsemistä koskevan päätöksen täytäntöönpano
158   Menestyjien puiston täydentäminen syksyllä 2020
159 Vihdin kunnan toimielinorganisaatio 1.6.2021 alkaen / Muutoksen valmistelua koskevat periaatteet
160   Täyttöluvat vakinaisen koulusihteerin, kirjastonhoitajan, neljän yhdistelmätyöntekijän ja kahden ruokapalvelutyöntekijän työsuhteille sekä määräaikaisen kiertävän lastenhoitajan työsuhteelle
161   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
162   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Sundberg Tuija puheenjohtaja
Rajajärvi Anu 1.varapuheenjohtaja
Metsäkivi Sari 2. varapuheenjohtaja
Hatanpää Olli Pekka jäsen
Ikonen Olli jäsen
Karjalainen Tapio jäsen
Laitinen Veli-Matti jäsen
Malmgren Varpu-Leena jäsen
Viherkanto Kari jäsen
Aronen Erkki kunnanvaltuuston I varapj
Noro Tiina kunnanvaltuuston II varapj
Eerola Erkki kunnanjohtaja
Nordberg Noora pöytäkirjanpitäjä
Haapanen Mari sivistys-ja hyvinvointijohtaja
Kokkinen Matti tekninen johtaja
Kukkula Mika maankäyttöinsinööri
Pohjola Päivi henkilöstöjohtaja
Seppänen Henri talousjohtaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 21.9.2020