Dynasty tietopalvelu Haku RSS Vihdin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://vihti02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://vihti02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.11.2020 klo 17:00 - 20:06 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
55   Ilmoitusasiat
56 Valitus Työväentie 3 kiinteistön rakentamisesta sekä kuulemisen suorittamisesta
57 Oikaisuvaatimus rakennusluvan 2020-205 lupamaksusta
58 Oikaisuvaatimus rakennusluvasta 2020-285
59   Patrik Sarajuuren hallintokantelu rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan viranhaltijoiden toiminnasta
60   Maanomistajan esitys ympäristölautakunnalle tietyömaan jatkamiseksi Hurrin tilalla 927-446-1-121
61 Kirjallinen vireillepano koskien kiinteistöillä 927-401-2-941, 927-401-2-173, 927-401-2-246 ja 927-401-2-718, Nummenkylä sijaitsevan entisen sorakuopan maisemointivelvoitteen täyttämistä, maastoajosta aiheutuvaa melua sekä huolta maastoajon ja roskaantumisen vaikutuksista pohjaveteen
62 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Rudus Oy:n valituksesta koskien päätöstä 2.6.2020 § 33 muutoshakemuksesta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi
63 Oskari Virtasen ympäristölupahakemus kiinteistöille Yli-Väärä 927-403-2-289, Hakamäki 927-428-2-59 ja Hirvelä II 927-428-2-74 Vihdin Ojakkalassa
64   Kirjallinen vireillepano koskien tilan Uutela 927-452-7-254 tallitoimintaa
65 Päätös Destia Oy:n muutoshakemuksesta maa-ainesten ottamiseen kiinteistöllä Kuonjoenharju 927-452-7-211
66 Lausunto luonnoksesta Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiksi
67 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
68 Länsi-Uudenmaan kuntien (Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti) ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen mukainen palvelusopimusluonnos 2021
69   Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2021
70 Sorax Oy:n maa-ainesten ottolupa kiinteistölle 927-439-1-65

Osallistuja Tehtävä
Lindfors Jouko puheenjohtaja
Jokela Erkki varapuheenjohtaja
Hynnälä Jarmo jäsen
Wermundsen Katri jäsen
Salonen Pasi varajäsen
Hatanpää Olli Pekka kunnanhallituksen edustaja
Nieminen Aurora nuorisovaltuuston edustaja
Salmi Pihla nuorisovaltuuston edustaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja
Janhunen Sari ympäristöpäällikkö
Laaksonen Sanna johtava rakennustarkastaja
Haatainen Päivi ympäristötarkastaja
Pihlaja-Kuhna Mari ympäristötarkastaja
Napari Salme pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 1.12.2020