Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Ilmoitusasiat sekä kokouksessa kuultavat selostukset
20 Kaava V 47, Vihdin liikekeskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos/ Kaavaluonnos
21 Tarttilantaipaleen nimen muutos/hyväksyminen
22 Oikaisuvaatimus tekninen ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökseen 15.12.2017 § 37 koskien omakotitalon rakentamista määräalalle kiinteistöstä Hietakari (kiinteistötunnus 927-445-3-220) Tervalammella/lautakunnalle uudelleen ratkaistavaksi
23   Oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan poikkeamispäätökseen 7.3.2019 § 7 koskien lomarakennuksen rakentamista kiinteistölle Antero (kiinteistötunnus 927-403-2-160), Tervalammella
24   Oikaisuvaatimus koskien elinvoimajohtajan viranhaltijapäätöstä 6.3.2019, poikkeamispäätös vapaa-ajanrakennuksen rakentamiseksi vanhan tilalle kiinteistölle Anitala, kiinteistötunnus 927-452-5-82, Vihtijärvi

Osallistuja Tehtävä
von Wehrt Mike puheenjohtaja
Viherkanto Kai varapuheenjohtaja
Ikonen Liisa jäsen
Kontio Tiina jäsen
Lankinen Tapio jäsen
Mäntyvaara Jaana jäsen
Pietilä Markku jäsen
Ruostesaari-Solja Päivi jäsen
Honkavaara Vesa varajäsen
Tuomisto Netta nuorisofoorumin edustaja
Saario Pasi kunnanhallituksen edustaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja
Kivikangas Anna-Maria tilapäällikkö
Napari Salme pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 15.4.2019