Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
50 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
51 Asemakaavamuutoksen käynnistäminen, Nummela, Linnanniittu K169, 171, 184 ja 186 T4
52 Kiinteistön Tontunmäki RN:o 4:134 (927-406-4-134) ostaminen
53   Wuosisatamarkkinat 2019, tontinmetsästys
54   Esitys tilapäisen valiokunnan perustamiseksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen valittujen jäsenten erottamiseksi luottamustehtävästään
55   Vihdin vanhusneuvoston jäsenten ja varajäsenten nimeäminen toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
56   Yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 5.6.2019
57   Yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin 23.5.2019 ja 12.12.2019
58   Salassapidettävä JulkL 24§:n mukaan
59   Täyttölupahakemukset kahden vakinaisen lehtorin ja yhden vakinaisen luokanopettajan virkaan, vakinaisen varhaiskasvatuksen opettajan, puistopuutarhurin ja yhdistelmätyöntekijän työsuhteeseen sekä täyttöluvat määräaikaisen rehtorin, kolmen erityisluokanopettajan, yhden lehtorin ja ympäristötarkastajan viransijaisuuteen sekä kahdeksaan määräaikaiseen päätoimisen tuntiopettajan virkaan luokanopetukseen, seitsemään päätoimisen tuntiopettajan virkaan aineopetukseen, kahdeksaan määräaikaiseen päätoimisen tuntiopettajan virkaan erityisluokanopetukseen, yhteen määräaikaiseen sivutoimisen tuntiopettajan virkaan sekä määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän ja vesilaitoksen kesätyöntekijän työsuhteeseen
60 Vihdin kunnan konserniyhteisöjen valvontavastuullisten tietojen päivittäminen
61   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Sundberg Tuija puheenjohtaja
Rajajärvi Anu I varapuheenjohtaja
Metsäkivi Sari II varapuheenjohtaja
Hatanpää Olli Pekka jäsen
Ikonen Olli jäsen
Karjalainen Tapio jäsen
Laitinen Veli-Matti jäsen
Noro Tiina jäsen
Saario Pasi jäsen
Aronen Erkki kunnanvaltuuston I varapj
Eerola Erkki kunnanjohtaja
Nordberg Noora pöytäkirjanpitäjä
Arvola Anne talousjohtaja
Ojajärvi Marjo sivistysjohtaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja
Kukkula Mika maankäyttöinsinööri

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 15.4.2019