Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
20 Ilmoitusasiat
21 Lausunnon antaminen Uudenmaan jätelautakunnan lietteen kuljetuspäätöksen valmistelua varten
22   Kiinteistö 427-405-1-669, määräys ylijäämämaiden vastaanottamisen keskeyttämiseksi sekä määräys luvattoman maankaatopaikkatoiminnan ennallistamiseksi tai määräys ympäristöluvan hakemiseen velvoittamisesta
23 Asian uudelleen käsittely; määräys luvattoman maankaatopaikkatoiminnan ennallistamiseksi kiinteistöllä Jussinrinne 927-416-4-62
24 Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen/ehdotusvaiheen lausunnot, palautteet ja muutokset

Osallistuja Tehtävä
Lindfors Jouko puheenjohtaja
Jokela Erkki varapuheenjohtaja
Hallenberg Teija jäsen
Hynnälä Jarmo jäsen
Kerola-Suikki Marlen jäsen
Wermundsen Katri jäsen
Ståhl Petra elinvoimajohtaja
Janhunen Sari ympäristöpäällikkö
Laaksonen Sanna johtava rakennustarkastaja
Nordberg Noora hallintojohtaja
Pihlaja-Kuhna Mari ympäristötarkastaja
Napari Salme pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 30.4.2019