Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
150   Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
151 Vihdin kunnan äänestysaluejaon muuttamisen selvittäminen
152 Kaava N 197, Nummela, Linnanniittu kortteleiden 169, 171, 184 ja 186 asemakaavamuutos / ehdotusvaihe
153 Kaava N 154, Nummela, Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavamuutos / käynnistämisvaihe
154 Maa-alueen vuokraaminen Cumulus Kiinteistöt Oy:lle lentokonehallin rakennuspaikaksi kiinteistöstä 927-401-2-885 Lentokenttäalue.
155 Maa-alueen vuokraaminen Mäntsälän Ilmailukerho MILK ry:lle ilmailukerhon kerhorakennuksen sijoittamiseksi kiinteistölle 927-401-2-885 Lentokenttäalue.
156   Kiinteistön 927-406-1-338 Nottingham ostaminen Vihdin kunnalle.
157 Kesko Oyj:n hakemus Hiidenrannan liiketontin 409-4, kiinteistötunnus 927-401-2-932, rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta 20.8.2020 saakka
158   Etelä-Nummelan alueelle sijoittuvan ESA-radan aseman nimiesitys Väylävirastolle
159 Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotihanke
160 Vuosien 2020-2022 tasapainotusohjelma (Vihta 2020-2022)
161   Asunto-osakkeen myynti / As Oy Vihdin Päiväpuisto, Vesitie 1 C 7, Vihdin kirkonkylä
162   Eron myöntäminen luottamustehtävistä sekä uuden valtuutetun määrääminen ja uuden jäsenen valitseminen perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallitukseen
163   Täyttölupa talousjohtajan virkaan ja päätös hakumenettelun käynnistämisestä
164   Täyttölupahakemukset rakennustarkastajan vakinaiseen virkaan ja ympäristötarkastajan viransijaisuuteeen sekä kunnossapitopäällikön, kahden maanrakennusammattimiehen, puistopuutarhurin ja puistotyöntekijän vakinaisiin työsuhteisiin
165   Kuntayhtymän johtavan viranhaltijan irtisanomismenettely luottamuspulan perusteella
166 Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Sundberg Tuija puheenjohtaja
Rajajärvi Anu 1.varapuheenjohtaja
Metsäkivi Sari 2. varapuheenjohtaja
Hatanpää Olli Pekka jäsen
Ikonen Olli jäsen
Karjalainen Tapio jäsen
Laitinen Veli-Matti jäsen
Malmgren Varpu-Leena jäsen
Viherkanto Kari jäsen
Aronen Erkki kunnanvaltuuston I varapj
Noro Tiina kunnanvaltuuston II varapj
Eerola Erkki kunnanjohtaja
Nordberg Noora pöytäkirjanpitäjä
Kokkinen Matti tekninen johtaja
Kukkula Mika maankäyttöinsinööri
Ojajärvi Marjo sivistysjohtaja
Pohjola Päivi henkilöstöjohtaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja
Luukkanen Antti hallintopäällikkö

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 30.9.2019 alkaen