Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Vihdin kunnan rakennusjärjestys, osin voimaan, ilman liitekarttaa
Oheismateriaali
  Vihdin kunnan rakennusjärjestys
  Rakennusjärjestyksen liitekartta 1
  Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien Uudenmaan ELY-keskuksen valitusta Vihdin kunnanvaltuuston päätöksestä 3.6.2019 § 24
  Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien kunnallisvalitusta Vihdin kunnanvaltuuston päätöksestä 3.6.2019 § 24
  Uudenmaan ELY-keskuksen valitus 5.7.2019, Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien Uudenmaan ELY-keskuksen valitusta Vihdin kunnanvaltuuston päätöksestä 3.6.2019 § 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa