Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1 Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen hyväksyminen / lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle päätöstä koskevista valituksista
2 Vihdin kunnan liittyminen Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS)
3 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL) 2019 hyväksyminen
4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 / palvelukeskusten vastineet
5 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaus talouteen ja toimintaan kaudelta 1.1.-31.3.2019
6 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämäärärahapyyntö jäsenkunnille / vuoden 2019 talousarvioon tehtävät muutokset
7 Vihdin kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
8 Vihdin Jäähalli Oy:n rahoitushakemus Etelä-Nummelan palloiluhallin rakentamiseksi / Vihdin Jäähalli Oy:n Etelä-Nummelan palloiluhallin rakentamiseen myönnetyn antolainan vakuuksien uudelleen tarkastelu
9 Selvitys 30.6.2019 mennessä tehdyistä kunnan toimintaa koskevista kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä
10 Selvitys 30.6.2019 mennessä tehdyistä valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä
11   Eron myöntäminen luottamustehtävistä, uuden valtuutetun määrääminen, uuden jäsenen valinta kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan sekä uuden jäsenen valinta Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan
12   Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja uuden jäsenen valinta lasten ja nuorten lautakuntaan
13   Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja uuden jäsenen valitseminen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan
14 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet / tarkastuslautakunnalle 26.8.2019 mennessä saapuneet ilmoitukset
15 Ilmoitusasiat
16   Valtuustoaloitteet

Osallistuja Tehtävä
Viljanen Eerikki puheenjohtaja
Aronen Erkki 1.varapuheenjohtaja
Noro Tiina 2. varapuheenjohtaja
Hallenberg Teija jäsen
Hampori Harri jäsen
Hatanpää Olli Pekka jäsen
Honkavaara Vesa jäsen
Hynnälä Jarmo jäsen
Ikonen Liisa jäsen
Ikonen Olli jäsen
Jakka Raine jäsen
Karjalainen Tapio jäsen
Koivunen Jukka jäsen
Laitinen Veli-Matti jäsen
Lasanen Mikko jäsen
Lehtola Kim jäsen
Leino Teemu jäsen
Maarto Kalervo jäsen
Malmgren Varpu-Leena jäsen
Mattila Terhi jäsen
Metsäkivi Sari jäsen
Mäntyvaara Jaana jäsen
Neuvonen Mia jäsen
Nuotio Suvi jäsen
Pietilä Markku jäsen
Pulkkinen Pentti jäsen
Rajajärvi Anu jäsen
Ripatti Janne jäsen
Rodas-Peräkylä Karita jäsen
Saario Pasi jäsen
Salonen Pasi jäsen
Seppä Antti jäsen
Seppälä Heidi jäsen
Silvasti Silja jäsen
Sundberg Tuija jäsen
Syrjälä Laura jäsen
Terkomaa Leila jäsen
Uusitalo Arja jäsen
Viherkanto Kai jäsen
Viherkanto Kari jäsen
von Wehrt Mike jäsen
Välimaa Ida jäsen
Åhlgren Päivi jäsen
Eerola Erkki kunnanjohtaja
Nordberg Noora hallintojohtaja
Arvola Anne talousjohtaja
Kokkinen Matti tekninen johtaja
Ojajärvi Marjo sivistysjohtaja
Pohjola Päivi henkilöstöjohtaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa