Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen tukemisen erityisavustus
39 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto kunnanhallituksen esityksestä talouden tasapainottamistoimenpiteiksi
40   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Laura puheenjohtaja
Välimaa Ida varapuheenjohtaja
Koimäki Kaarlo jäsen
Maarto Kalervo jäsen
Rodas-Peräkylä Karita jäsen
Vesterinen Eeva jäsen
Hyvönen Tuija varajäsen
Laitinen Veli-Matti kunnanhallituksen edustaja
Ojajärvi Marjo sivistysjohtaja
Ståhl Petra elinvoimajohtaja
Laitinen Hanna kirjastotoimenj., pöytäkirjanpitäjä
Ranta-Porkka Raija liikuntatoimenjohtaja
Mäki Ruska nuorisofooruminen edustaja

Nähtävilläolo  
Kunnan yleisessä tietoverkossa 14.10.2019